Wijzigingen betreffende archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Vanaf 1 april 2019 zijn enkele wijzigingen van kracht. Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden, maar de procedure verandert. De indiening is voortaan een melding en de bekrachtiging is een aktename. Voortaan meldt de erkend archeoloog de (archeologie)nota.

Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente gaat na of de (archeologie)nota opgesteld is volgens de Code van Goede Praktijk. Is dat het geval, dan neemt het agentschap of de erkende gemeente akte van de (archeologie)nota. Dat kan eventueel onder voorwaarden. Als het voorgestelde programma van maatregelen geen goede omgang met het archeologisch erfgoed garandeert of geen nuttige kenniswinst oplevert, dan neemt het agentschap of de erkende gemeente geen akte van de (archeologie)nota. De behandelingstermijn verkort bovendien van 21 kalenderdagen naar 15 kalenderdagen.

Ook de melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem verandert: die wordt een toelating. Een erkend archeoloog vraagt voortaan een toelating aan via het archeologieportaal. Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente beslist binnen de 15 kalenderdagen over de aanvraag. Dat leidt dan tot een toelating, tot een toelating onder voorwaarden of tot een weigering. In tegenstelling tot vroeger moet de archeoloog bij een positieve beslissing niet meer wachten tot het einde van de meldingstermijn om van start te gaan. Mits een melding van aanvang, mag hij of zij het vooronderzoek met ingreep in de bodem starten van zodra hij of zij de toelating ontvangen heeft.

Het was al de gangbare praktijk, maar vanaf nu wordt het ook de regel: aanvragen van toelatingen voor vooronderzoek, melden van (archeologie)nota’s, indienen van archeologierapporten en eindverslagen kan voortaan enkel nog via het archeologieportaal. Ook de communicatie in de omgekeerde richting verloopt vanaf nu zo veel mogelijk via die weg: net zoals het agentschap heb je als erkende onroerenderfgoedgemeenten voortaan de mogelijkheid om toelatingen of weigeringen, beslissingen om akte te nemen of geen akte te nemen, enzoverder via het archeologieportaal aan de erkende archeoloog te bezorgen. Dat bespaart papier en gaat sneller.

Archeologienota’s en nota’s waarvan akte is genomen kan u terugvinden via het e-loket.

→ Neem contact op met Surmont Advocaten indien u vragen heeft over dit onderwerp.