IT recht

Gegevenbeschermingsautoriteit samengesteld

Recentelijk werd de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA; zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) samengesteld. Deze kan nu volop de haar toebedeelde taken uitoefenen. Te verwachten valt dat er in de nabije toekomst controles zullen gebeuren door de GBA.

→ Indien u hierover (of omtrent de reglementering inzake privacy) vragen heeft, helpt Surmont Advocaten u graag verder. Neem contact op.