verzameldecreet vlaamse regering

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering een decreet met diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw bekrachtigd en afgekondigd. Deze bundel bepalingen wordt omschreven als het Verzameldecreet.

Het Verzameldecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staadsblad op 19 juni 2019. Het is volledig van kracht, 10 dagen na publicatie.

De aanpassing van de bestaande reglementering betreft een reeks uiteenlopende punten:

 • Gevelisolatie
 • Verkavelingen ouder dan 15 jaar
 • BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) ouder dan 15 jaar
 • Ruilverkavelingen
 • Verplicht digitaal indienen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (ongeacht de klasse)
 • Basisrechten omtrent gesloopte zonevreemde constructies
 • Een nieuw systeem van meldingen
 • Bijstelling van alle soorten voorwaarden (ook voorwaarden omtrent ruimtelijke ordening)
 • Interpretatieve MER (milieu-effectrapportage)
 • Aanvang procedure ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) na gunstig planologisch attest
 • Handhaving: wijziging terminologie
 • Handhaving: inkomsten uit handhaving
 • Technische aanpassingen, afstemmingen, vereenvoudigingen

Gedetailleerde informatie vindt u op de site van Ruimte Vlaanderen.

→ Heeft u meer vragen over dit nieuwe decreet? Surmont Advocaten helpt u graag verder. Neem contact op.