Misleidende gezondheidsclaims kunnen pijn doen

Gezondheidsclaims zijn beweringen die het effect van een voedingsstof op het organisme onderstrepen. Ze stellen of wekken de indruk dat het voedingsmiddel een positief effect heeft op de gezondheid. ‘Vitamine C versterkt uw immuniteit,’ bijvoorbeeld.

Sinds 2006 bestaat een Europese verordening over dergelijke claims. Deze verordening bevat een lijst van toegelaten claims en de voorwaarden om deze te mogen gebruiken. Deze regels zijn vrij ingewikkeld. De essentie is dat dergelijke claims wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Zij mogen zeker niet misleidend zijn.

Het gebruik van gezondheidsclaims wordt geëvalueerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en moet ook goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Op de site van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de toegestane en verworpen claims.

Recent vonnis over een afslankmiddel

In een recent vonnis werd in eerste aanleg uitspraak gedaan over een claim op de verpakking van een afslankmiddel.

Een producent van voedingssupplementen en afslankmiddelen had op de verpakking van een populair product vermeld dat de gebruiker een bepaald aantal kilocalorieën per dag kan verbranden dankzij bepaalde ingrediënten die het product bevat. Die bijzondere samenstelling zou gestoeld zijn op een wetenschappelijke studie.

Deze reclame werd misleidend bevonden. De effecten – vermeld op de verpakking – waren niet bewezen, oordeelde de rechter. Het wetenschappelijke onderzoek waarnaar men verwees werd uitgevoerd op een onvoldoende aantal proefpersonen, zo bleek.

Het bedrijf in kwestie werd verplicht om de verpakking, bijsluiters en haar website aan te passen. De onterechte gezondheidsclaim diende daarenboven kenbaar gemaakt te worden aan alle Belgische verkooppunten – waaronder een grote groep apotheken – via aangetekend schrijven.

De producent van het betreffende afslankmiddel riskeert tegelijk een aanzienlijke schadevergoeding.

→ Wilt u meer weten over gezondheids- en voedingsclaims? Contacteer Surmont Advocaten voor een eerste vrijblijvende gesprek.