Faillissementsrecht en insolventierecht in coronatijden (update)

door Jean De Brabander

Op 02.04.2020 berichtten we u over het (alsdan) op til zijnde Koninklijk Besluit ter bescherming van bepaalde ondernemingen tegen hun schuldeisers.

Inmiddels is dit KB een feit en staat het bekend als het KB nr 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-29 crisis. De volledige tekst vindt u op pagina 28732 t/m 28744 van het Belgisch Staatsblad.

Belangrijk is op te merken dat deze opschorting beperkt is in tijd, namelijk tot en met 17 mei 2020, doch kan bij besluit door de Koning, na overleg in de Ministerraad, verlengd worden. Wij volgen dit uiteraard voor u verder op.

→ Heeft u advies nodig over faillissements- en insolventierecht in coronatijden? Contacteer Surmont Advocaten.