Het einde van de lockdown in het omgevingsvergunningenrecht

In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 werden een aantal procedurele aanpassingen doorgevoerd in verband met omgevingsvergunningen.

Samenvattend kwam het hierop neer:

  • de beroepstermijn werd verlengd met 30 dagen
  • de wachttermijn vooraleer men gebruik kan maken van een omgevingsvergunning werd verlengd met 30 dagen
  • lopende openbare onderzoeken werden geschorst

De Vlaamse Regering heeft op 22 april 2020 beslist dat er geen verdere verlenging meer komt.

Dit betekent concreet dat voor vergunningsbeslissingen die worden verleend vanaf 25 april 2020 de normale beroepstermijn van 30 dagen geldt en de normale wachttermijn van 35 dagen.

De duur voor nieuwe openbare onderzoeken georganiseerd vanaf 25 april 2020 bedraagt 30 dagen. Openbare onderzoeken die op basis van het besluit van 24 maart 2020 waren geschorst lopen vanaf 25 april 2020 terug verder gedurende het aantal dagen van de periode van 30 dagen dat nog niet was verstreken op 24 maart 2020.

Didier Van Heddegem stelde Jan Surmont over dit alles enkele vragen. Hier kan u het interview bekijken:

→ Heeft u advies nodig over omgevingsvergunningenrecht in coronatijden? Contacteer Surmont Advocaten.