café terras

Horeca en COVID-19

Sinds 25 juli moeten alle horecazaken volgens het ministerieel besluit van 24 juli 2020 bepaalde gegevens van hun klanten registreren.

Artikel 3 van dit besluit schrijft voor:

10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.”

In de praktijk wordt vastgesteld dat deze registratie in heel wat horecazaken niet gebeurt volgens de geldende privacyregels en er alleen maar een zelfgemaakt ‘papiertje’ ter beschikking wordt gesteld waarop klanten hun naam en telefoonnummer moeten noteren.

Er is een modelformulier ter beschikking gesteld dat kan worden gedownload via de website van de FOD Economie. Het is aangewezen om dit modelformulier te gebruiken. Als extra kan ook nog een link toegevoegd worden naar uw privacyverklaring.

Strikt genomen moeten de gegevens worden geregistreerd bij aankomst van de gasten. Het is dan ook belangrijk dat aan de klanten wordt gevraagd het modelformulier in te vullen aan de ingang van de zaak en voordat de klanten zich naar een tafel begeven.

De geregistreerde gegevens moeten worden vernietigd na een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van het bezoek. Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor andere toepassingen, bijvoorbeeld om klanten nieuwsberichten toe te sturen.

De niet-naleving van voormelde bepaling van het ministerieel besluit kan strafrechtelijk worden gesanctioneerd.

Ook als u op het vlak van de registratie en het bewaren van de gegevens de geldende privacyregels overtreedt kunnen er strafrechtelijke sancties volgen.

→ Meer informatie nodig omtrent deze maatregel? Contacteer Surmont Advocaten.