bouwvergunning

Een verzekering voor residentiële projectontwikkelaars dekt financiële verliezen van aangevochten omgevingsvergunningen

Het komt steeds vaker voor dat eerder verleende omgevingsvergunningen worden aangevochten, hetzij voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, hetzij voor de gewone hoven en rechtbanken.

Dergelijke procedures kunnen leiden tot schorsing en zelfs de vernietiging van de vergunning, of de buitentoepassing daarvan op grond van artikel 159 van de Grondwet.

Omgevingsvergunningen die werden bekomen in laatste administratieve aanleg zijn uitvoerbaar. Maar in de praktijk wacht de titularis van de vergunning de uitvoering van de werken vaak bang af.

Deze procedures kunnen jaren aanslepen en het niet kunnen starten met de werken heeft aanzienlijke financiële gevolgen. Het wordt zelfs erger indien toch wordt gestart en de vergunning nadien wordt vernietigd en niet meer opnieuw bekomen.

Sinds enige tijd is er op de Belgische markt een verzekeringsproduct dat ontwikkelaars van residentiële projecten dekt tegen de mogelijke financiële verliezen ten gevolge van een annulering of schorsing van een bekomen omgevingsvergunning: een Appeals on Administrative Authorisation Policy.

Het voordeel van zo’n verzekering is dat men met een gerust gemoed kan beginnen bouwen en dat de eventuele risico’s van vernietiging of schorsing financieel gecompenseerd worden.

Omdat de uitkomst van procedures waarbij een vergunning aangevochten wordt meestal moeilijk in te schatten is, is het zeker te overwegen om zich te laten verzekeren.

→ Meer informatie over het afsluiten van zo’n polis? Contacteer Surmont Advocaten.