vereffening verdeling

Vereffening verdeling onroerende goederen en ruimtelijke ordening

In een arrest van 14 december 2017 herinnert het Hof van Beroep te Gent eraan dat in het kader van een vereffening verdeling de verdeling in natura (door middel van kavels) de regel blijft, althans voor zover de onverdeelde goederen gevoeglijk verdeelbaar zijn.

In die zaak was er een principeakkoord tot verdeling van de onroerende goederen in natura met opleg en daarbij was een opmetingsplan gevoegd.

Het Hof oordeelt dat de onverdeelde mede-eigenaars loyale medewerking moeten verlenen bij het (verder-) zetten van de vereiste stappen om de bij voorkeur beoogde gevoeglijke verdeling in natura van de onroerende goederen mogelijk te maken.

De notaris-vereffenaar kan en mag in het raam van zijn gerechtelijke opdracht ook de administratieve kant van het dossier bewerken en afwerken (mede) door het aanvragen van een verkavelingsvergunning en bouwvergunningen, aldus het Hof. Op die manier kan de notaris-vereffenaar ook bewerkstelligen dat goederen die a priori niet gevoeglijk verdeelbaar zijn in natura na verkaveling verdeelbaar worden.

De gevorderde openbare verkoop van de onroerende goederen door één van de onverdeelde mede-eigenaars werd afgewezen.

De vraag rijst of het Hof in zelfde zin zou hebben geoordeeld indien er tussen de onverdeelde mede-eigenaars geen principeakkoord zou zijn geweest.

→ Wenst u meer te vernemen over uw rechten bij een vereffening verdeling onroerende goederen? Contacteer Surmont Advocaten.