dataretentiewet

Grondwettelijk Hof vernietigt dataretentiewet

De zogenoemde ‘dataretentiewet’ is niet meer …

Waar het Franse parlement in de strijd tegen het ‘radicaal islamisme’ en ter vrijwaring van de ‘Principes van de Republiek’ het gerecht meer – en uitgebreidere – onderzoeksmaatregelen verschaft, worden deze in België teruggeschroefd.

Het Grondwettelijk Hof heeft namelijk de dataretentiewet vernietigd. Daarmee volgt het Hof het advies van het Europese Hof van Justitie (pdf). Politie, onderzoeksrechters en parket zien hierdoor een belangrijk onderzoeksinstrument wegvallen, nu zij geen toegang meer hebben tot de gegevens die telecombedrijven preventief bijhouden.

Politie en gerecht hadden uiteraard geen toegang tot de inhoud van gesprekken, maar op basis van de dataretentiewet konden zij bij de telecomoperatoren wel de verkeersgegevens opvragen (welk nummer belt of sms’t welk nummer en wanneer?) alsook de locatiegegevens (in de buurt van welke gsm-antenne werd er gebeld?) wat uiteraard zeer nuttige informatie oplevert bijvoorbeeld bij de opsporing van vermiste personen, of bij het linken van bepaalde personen aan de plaats waar een misdrijf werd gepleegd.

Hoe jammer dit ook mag zijn voor bijv. de ‘war on drugs’ of voor de strijd tegen het terrorisme, de Liga voor de Mensenrechten wrijft zich alvast in de handen. Dit betekent echter niet dat telefoondata niet meer bijgehouden kunnen of mogen worden. Het verbod geldt enkel wanneer het gaat om het bijhouden van gegevens in het algemeen, zonder enig onderscheid. Ongetwijfeld zal er weldra een reparatiewet worden uitgewerkt die niet in strijd met de privacy wordt geacht.

→ Meer informatie over de gevolgen van de vernietiging van de dataretentiewet? Vraag het aan Surmont Advocaten.