Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht


Bij aansprakelijkheidsdiscussies richten wij onze aandacht in eerste instantie naar een correct advies inzake de verdeling van de aansprakelijkheden en een analyse van de beschikbare en aanspreekbare verzekeringsdekkingen in een concrete situatie.

Van daaruit wordt steeds getracht de partijen tot onderhandelen te brengen met het oog op een commercieel/menselijk verantwoorde oplossing.

Wij kunnen daarbij bogen op een zeer ruime ervaring in het begeleiden van een zeer groot aantal betrokken schadelijders (van gemiddeld 40 tot enkele honderden) en potentieel aansprakelijke partijen tot een constructief akkoord. Deze ervaring – maar nog meer deze ingesteldheid – kan ook u in een concrete situatie helpen. Wij leggen immers steeds de nadruk op een kostenefficiënte afhandeling.

Verzekeringstechnische geschillen behelst ook de behandeling van discussies met uw eigen verzekeraar of vice versa en rechtstreekse vorderingen tegen de verzekeraars van uw aansprakelijke partij.

Wij kunnen terugvallen niet alleen op de ervaring inzake de omvang van het probleem maar ook voor wat de aard van de materie betreft:

  • Aansprakelijkheidsdiscussie als gevolg van brandschades en natuurrampen en gerelateerde zaakschadeverzekeringen
  • Geschillen die ressorteren onder beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid (product recall, seriële schades), bedrijfsonderbreking, machinebreuk-verzekeringen
  • Massa-schadeclaims
  • Aansprakelijkheidsgeschillen gerelateerd aan het bouwproces al dan niet verzekerd via onroerend goed-verzekeringen (ABR, 10-jarige aansprakelijkheid, architectenverzekeringen…), BA-uitbating
  • En ook meer specifieke aansprakelijkheden D&O, overheidsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, ziekenhuisaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij de uitvoering van clinical trials, overheidsaansprakelijkheid.

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.