Geschillenbeslechting - Arbitrage


Ondanks de toegenomen interesse voor bemiddeling, slagen partijen die betrokken zijn in een geschil er vaak niet in om hun conflict minnelijk te regelen. Een procedure dringt zich dan op. Dit kan voor de gewone hoven en rechtbanken of via arbitrage.

Jan Surmont bekijkt uw dossier vanuit 30 jaar ervaring in het voeren van procedures voor vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, ondernemingsrechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie (in strafzaken), het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij komt regelmatig tussen bij overheidsinstanties en bestuurlijke rechtscolleges. Ook zijn ervaringen met arbitrage – als arbiter (bijv. inzake beslechting van domeinnaamgeschillen bij CEPANI) en ook als raadsman van betrokken partijen – maken dat uw zaak op de best mogelijke manier aangepakt wordt.

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.