Intellectuele eigendom en informatietechnologie


Innovatie wordt steeds belangrijker bij het ondernemen. IP maakt deel uit van uw activa en zorgt voor groei in uw bedrijf. Het verdient dan ook de gepaste bescherming en verdediging.

Surmont Advocaten staat u bij inzake intellectuele eigendom:

  • Opstellen, onderhandeling en nazicht van contracten voor geheimhouding, licenties, R&D-overeenkomsten…
  • Advies omtrent de mogelijke bescherming van uw ideeën en uitvindingen
  • Begeleiding bij beslag ingeval van namaak
  • Het handhaven van uw intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten, octrooien) of het voeren van verweer in namaakprocedures
  • Geschillen rond domeinnamen

De snelle vooruitgang van informatietechnologie en het toegenomen internetgebruik zijn een onmiskenbaar feit. De wetgeving evolueert mee en zo worden de juridische problemen rond IT steeds ingewikkelder. De behoefte aan deskundig advies neemt dan ook toe.

Surmont Advocaten staat u bij inzake informatietechnologie:

  • Opstellen van licenties voor software, distributie en agentuurovereenkomsten
  • Advies en begeleiding inzake privacy (AVG/GDPR)
  • Bijstand bij mislukte automatisering

Innoverende technologieën

We beleven op technologisch vlak uiterst boeiende tijden. Big data, IoT, blockchain, cryptovaluta, drones , smart cities … allemaal het bewijs dat we midden in de volgende economische revolutie aanbeland zijn. Maar zijn dit op juridisch vlak ook boeiende tijden? Ongetwijfeld! Wat met mijn privacy? Moet ik een digitale kluis hebben en wat kan ik daar dan in bewaren? Zijn mijn cryptovaluta veilig voor beslag? Waar en voor welke schadegevallen kan ik mijn drone verzekeren? Ik werd aangereden door een (semi-) autonoom voertuig. Wie is verantwoordelijk? Ik heb schade geleden door het disfunctioneren van een robot. Wie kan ik daarvoor aanspreken?

Al deze innoverende technologieën zullen in toenemende mate bepalend zijn voor de toekomstige marktsituaties en hebben een groeiende invloed op de aantrekkingskracht van bepaalde regio’s en steden voor huidige en toekomstige investeerders. Het volstaat even te kijken naar fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21.

Onze dienstverlening beperkt zich dan ook niet alleen tot de particulier-consument en tot het bedrijfsleven, maar strekt zich eveneens uit tot plaatselijke overheden en lokale besturen.

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.