(Internationaal) Handels- en Economisch recht


Algemeen

Handelsrecht is veel meer dan het uitvechten van geschillen voor een rechtbank. Ondernemers hebben bij het aanknopen en het beheren van hun commerciële relaties, ook – en steeds meer – nood aan advies, bijstand en opvolging. Ons kantoor legt hierbij de nadruk op het voorkomen van geschillen. We denken interdisciplinair en oplossingsgericht in plaats van ons blind te staren op problemen. Waar anderen zich vastrijden in conflicten, geven wij de voorkeur aan het zoeken naar opportuniteiten.

Onze advocaten adviseren u bij het opstellen van contracten, algemene voorwaarden en staan u bij in het kader van eventuele procedures voor de ondernemingsrechtbanken in het ganse land.

Internationale dimensie

We leven in een geglobaliseerde wereld. Handelsrelaties hebben vaak een internationale dimensie. Bij al uw onderhandelingen, het sluiten van contracten en de opvolging van commerciële relaties, bieden wij u advies en bijstand in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Vanuit onze jarenlange ervaring met economische diplomatie, helpen wij u graag verder bij het opzetten en verder uitbouwen van uw netwerk in het buitenland, met bijzondere aandacht voor de Balkan en de GOS-landen (CIS-countries).

Economische sancties en embargo’s

Economische sancties en embargo’s worden steeds vaker als geopolitiek wapen gebruikt om bepaalde regeringen of regimes onder druk te zetten. Voorbeelden genoeg : Iran, het importverbod op landbouwproducten opgelegd door de Russische Federatie, de relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan, landbouwproducten uit Israël die geteeld werden in bezette Palestijnse gebieden, de controle op de export van olieproducten uit het Midden-Oosten en het gebruik van deze petrodollars …

Maar welke gevolgen hebben die voor het gewone bedrijfsleven dat in het zog hiervan allerhande problemen ondervindt bij het exporteren naar, en het importeren van de gesanctioneerde landen? Via ons internationaal en interdisciplinair netwerk, bieden wij u het antwoord op uw juridische en praktische vragen.

Vragen zijn er in overvloed. Is de verhoging van invoer- en douanerechten te beschouwen als een economische sanctie? Wat is ‘dual use’? Welke goederen vallen onder de sancties? Welke invloed heeft het verbod op een onderdeel van een bepaald product op het product in zijn geheel? Welke uitzonderingen zijn er voorzien en kan ik daar aanspraak op maken? Wanneer kan ik strafrechtelijk vervolgd worden en welke zijn de boetes die kunnen worden opgelegd? Welke verantwoordelijkheid draag ik voor eventuele schendingen door mijn onderaannemers?

Insolventierecht (WCO)

Ondernemen is niet altijd een goednieuwsshow. Soms gaat het ook eens mis. Maar problemen hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Vaak bieden ze de kans of de gelegenheid om schoon schip te maken en om het roer om te gooien. Ze kunnen ook nieuwe opportuniteiten creëren. Staar u bijgevolg niet blind op problemen, maar kijk naar oplossingen. Graag staan we u hierin bij op een constructieve en interdisciplinaire manier, waarbij out-of-the-box denken nooit ver weg is.

Wij bekijken de situatie immers niet alleen vanuit een juridische bril, maar beantwoorden – in samenspraak met uw boekhouder – ook vragen van bedrijfsstrategische of administratieve aard. Een multidisciplinaire aanpak wekt meteen ook het vertrouwen van rechtbank en schuldeisers. Die zien zich op die manier verzekerd dat het bedrijf in moeilijkheden intensief en correct wordt omkaderd en opgevolgd. Aan de zijde van de ondernemer staat zo’n aanpak garant voor een verregaande ontzorging waardoor hij/zij zijn/haar aandacht kan blijven vestigen op die éne zaak die telt: de continuïteit van het bedrijf en de instandhouding van de werkgelegenheid.

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.