Overheidsopdrachtenrecht


Ons kantoor kan bogen op ervaren specialisten die vele jaren het overheidsopdrachtenrecht in al zijn facetten concreet hebben toegepast. Ze deden dat onder andere binnen de aankoopdiensten van de Provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en voor ettelijke gerenommeerde R&D diensten en onderzoeksgroepen.

Wij kunnen u dan ook ondersteuning bieden bij:

  • De redactie van bestekken (grote aankopen van (medische) apparatuur, Europese onderhandelingsprocedures, bouwprojecten…)
  • De redactie van kandidaatstellingen en concrete offertes
  • De keuze van de aangepaste overheidsopdrachtenprocedure
  • De voorbereiding van gunningsverslagen (selectie van kandidaten en toewijzing van de opdracht)
  • De beoordeling van de offertes

Maar ook in het kader van uw rechtsbescherming staan wij u met raad en daad bij in:

  • Kortgedingprocedures voor gewone rechtbanken en Raad van State
  • Schadevergoedingsclaims wegens onrechtmatige gunningen
  • Vorderingen tot vernietiging van beslissingen
  • De stopzetting van de plaatsingsprocedure

Na de toewijzing kan onze ervaring u ook helpen in de fase na de gunning, zowel bij de redactie van overeenkomsten als eventuele problemen in de uitvoeringsfase van de opdracht.

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.