Jan Surmont


Jan Surmont

Bio


Ik leg mij voornamelijk toe op administratief recht, omgevingsrecht, agro-business en voedingswarenrecht. In mijn praktijk heb ik ook regelmatig te maken met problemen inzake auteursrechten, octrooien, merken, privacy en moderne technologieën.

Tijdens mijn loopbaan bouwde ik ruime ervaring op in het bijstaan van ondernemingen, particulieren en overheden in zowel procedures voor de gewone hoven en rechtbanken (civielrechtelijk en strafrechtelijk), als voor de hoogste (administratieve) rechtscolleges.

Ik publiceer regelmatig over omgevingsrecht, privacy en intellectuele eigendom.

Cliënten waarderen me om mijn kennis en betrokkenheid, heldere communicatiestijl en no-nonsens aanpak. Ik adviseer en pleit in het Nederlands, Frans en Engels.

Auteur van verschillende publicaties inzake Milieu- en Stedenbouwrecht, Intellectuele Eigendom en ICT-Recht

Houder van het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken"

Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Voorzitter van de Vakgroep administratief recht van de balie provincie Antwerpen

Lid van Cepani en Cepani Derde Beslisser (domeinnamen)

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

Voorzitter Milieuraad Gemeente Beerse

Lid van de Belgische Vereniging voor Voedingsrecht (BFSO Legal)

Lid van de Geschillencommissie Hoger Beroep KBVB

Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk (Kandidaat in de rechten, 1987)

Katholieke Universiteit Leuven (Licenciaat in de rechten, 1990)

Université de Poitiers, Frankrijk (Erasmus, 1990)

Université Catholique de Louvain (Bijzonder licentiaat Economisch Recht, 1991)

Vlaamse Economische Hogeschool, Brugge (Postgraduaat Fiscale wetenschappen, 1994)

OVB (bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015)

Data Protection Institute, Mechelen (opleiding Data Protection Officer, 2018)

Vera Huysmans


Vera Huysmans

Bio


Vera Huysmans heeft meer dan 15 jaar ervaring als advocaat en wisselde advocatuur af met een professionele loopbaan in overheidsinstellingen en in de privésector. Zo beheerde zij de verzekeringsportefeuilles van de Provincie Antwerpen en van de Universiteit Antwerpen en leidde zij de Europese onderhandelingsprocedures m.b.t. deze portefeuilles. Zij richtte de juridische dienst op van de Universiteit Antwerpen en was hoofd juridische dienst en risicobeheer van Tabaksnatie.

Op deze wijze verwierf zij een zeer uitgebreide en praktijkgerichte ervaring op het vlak van aansprakelijkheid, verzekeringen, overheidsopdrachten en consortium / research agreements. Zij is daarnaast ook expert-lid van het College van beheer van de Universiteit Antwerpen.

Vera Huysmans werkt heel resultaatgericht en haar gestructureerde aanpak getuigt van pragmatisme en overtuigingskracht. Zij heeft een diepgaande interesse in nieuwe ecologische technologieën en de juridische aspecten hiervan.

Vera Huysmans behaalde het diploma van master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1991, en combineerde dit met een bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (Universiteit Antwerpen) en een postgraduaat in Europees recht (Universität Saarbrücken).

Zij bekwaamde zich verder via een master class ‘procurement management and public procurement’ (Antwerp Management School) en volgt momenteel een specialisatie ‘Gestion des droits intellectuels et pratiques numériques’ (UC Louvain-la-Neuve).

Jean De Brabander


Jean De Brabander

Bio


Jean De Brabander is licentiaat in de rechten (KU Leuven 1991) en behaalde een LLM aan de UC Louvain-la-Neuve in het Economisch Recht. Hij is lid van de balie sinds 1992 en Honorair consul van Malta in België.

Gespecialiseerd in UAV-gerelateerde wetgeving en technologieën, concentreert hij zich op de juridische impact van nieuwe en innovatieve technologieën zoals onbemande luchtvaart, autonome voertuigen, robotisering, blockchain en AI in het algemeen. Als economisch diplomaat en adviseur van de Brusselse Diplomatieke Academie binnen de VUB, heeft hij speciale aandacht voor de internationale context waarin deze technologieën en bijbehorende wetgeving vorm krijgen.

Als freelance auteur publiceert hij in deze materie voor het tijdschrift Blue Minds, participeert hij op academisch vlak aan internationale colloquia en onderhoudt hij nauwe contacten met universiteiten in Centraal Azië.