Jan Surmont


Jan Surmont

Bio


Ik leg mij voornamelijk toe op administratief recht, omgevingsrecht, agro-business en voedingswarenrecht. In mijn praktijk heb ik ook regelmatig te maken met problemen inzake auteursrechten, octrooien, merken, privacy en moderne technologieën.

Tijdens mijn loopbaan bouwde ik ruime ervaring op in het bijstaan van ondernemingen, particulieren en overheden in zowel procedures voor de gewone hoven en rechtbanken (civielrechtelijk en strafrechtelijk), als voor de hoogste (administratieve) rechtscolleges.

Ik publiceer regelmatig over omgevingsrecht, privacy en intellectuele eigendom.

Cliënten waarderen me om mijn kennis en betrokkenheid, heldere communicatiestijl en no-nonsens aanpak. Ik adviseer en pleit in het Nederlands, Frans en Engels.

Auteur van verschillende publicaties inzake Milieu- en Stedenbouwrecht, Intellectuele Eigendom en ICT-Recht

Houder van het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken"

Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout (van 2008 tot 2020)

Voorzitter van de Vakgroep administratief recht van de balie provincie Antwerpen

Lid van Cepani en Cepani Derde Beslisser (domeinnamen)

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

Voorzitter Milieuraad Gemeente Beerse

Lid van de Belgische Vereniging voor Voedingsrecht (BFSO Legal)

Lid van de Geschillencommissie Hoger Beroep KBVB

Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk (Kandidaat in de rechten, 1987)

Katholieke Universiteit Leuven (Licenciaat in de rechten, 1990)

Université de Poitiers, Frankrijk (Erasmus, 1990)

Université Catholique de Louvain (Bijzonder licentiaat Economisch Recht, 1991)

Vlaamse Economische Hogeschool, Brugge (Postgraduaat Fiscale wetenschappen, 1994)

OVB (bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015)

Data Protection Institute, Mechelen (opleiding Data Protection Officer, 2018)

Katholieke Universiteit Leuven (Postgraduaat bemiddeling 2021-2022 – specialisatie bemiddeling met de overheid)

Jean De Brabander


Jean De Brabander

Bio


Jean De Brabander is licentiaat in de rechten (KU Leuven 1991) en behaalde een LLM aan de UC Louvain-la-Neuve in het Economisch Recht. Hij is lid van de balie sinds 1992 en Honorair consul van Malta in België.

Gespecialiseerd in UAV-gerelateerde wetgeving en technologieën, concentreert hij zich op de juridische impact van nieuwe en innovatieve technologieën zoals onbemande luchtvaart, autonome voertuigen, robotisering, blockchain en AI in het algemeen. Als economisch diplomaat en adviseur van de Brusselse Diplomatieke Academie binnen de VUB, heeft hij speciale aandacht voor de internationale context waarin deze technologieën en bijbehorende wetgeving vorm krijgen.

Als freelance auteur publiceert hij in deze materie voor het tijdschrift Blue Minds, participeert hij op academisch vlak aan internationale colloquia en onderhoudt hij nauwe contacten met universiteiten in Centraal Azië.

Niels Vansimpsen


Niels Vansimpsen

Bio


Na zijn studies criminologie behaalde Niels Vansimpsen in 2017 cum laude zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven via het verkorte programma.

Doorheen zijn studies ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het administratief recht, waarbij hij zich in de praktijk eerst toespitste op overheidsopdrachten en -contracten. Nadien specialiseerde hij zich in het ruimere omgevings- en vastgoedrecht met een bijzondere focus op stedenbouwwetgeving, hetgeen nu nog steeds zijn voorkeursmaterie uitmaakt.

Zijn werkzaamheden binnen deze materie bestaan voornamelijk uit het begeleiden van vergunningsaanvragen en adviesverlening hieromtrent. Zo staat hij cliënten inzake deze vergunningsaanvragen bij in het overleg met de diverse besturen en adviesinstanties, evenals in diverse procedures zowel voor de gewone hoven en rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges zoals de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook de begeleiding van administratieve beroepsprocedures bij de provincie behoort tot zijn takenpakket.