Wettelijke informatie


Surmont Advocaten is een éénmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid, met adres te 2340 Beerse, Antwerpseweg 9.

Hierna vindt u de administratieve en financiële gegevens:

  • Registratienummer KBO en BTW: BE 0719.999.524
  • Bankrekeningnummer: BE31 2300 1970 4255
  • Derdenrekeningnummer: BE20 0018 5801 1556

De advocaten van het kantoor zijn Belgische advocaten en lid van de Balie van de Provincie Antwerpen.

Zij zijn verzekerd onder de collectieve verzekering Beroepsaansprakelijkheid Advocaat afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe nv via de makelaar Vanbreda Risk & Benefits (polis LXX034899). De beroepsaansprakelijkheid is gedekt ten belope van een bedrag van 2.500.000 EUR per schadegeval, zulks onder de voorwaarden van de polis.

De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de deontologische regels die u kan terugvinden op www.advocaat.be. Tevens gelden de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van de Balie van de Provincie Antwerpen (www.balieantwerpen.be).

De erelonen en kosten worden bij aanvang van het dossier besproken en zijn afhankelijk van de aard van de zaak, de urgentie, de complexiteit en de omvang daarvan.

Ingeval van klachten kan u terecht bij Mr. Jan Surmont (jan.surmont@surmont-advocaten.be – +32 14 614 006) of bij de Ombudsdienst in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies.