Wettelijke informatie


Surmont Advocaten is een samenwerkingsverband tussen volgende advocaten:

Mr. Jan Surmont

Eénmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid – 2300 Turnhout, Collegestraat 11
KBO en BTW: BE 0719.999.524
Bankrekeningnummer: BE31 2300 1970 4255
Derdenrekeningnummer: BE20 0018 5801 1556

Mr. Jean De Brabander

JUCON bv – Tiensestraat 49 A, 3440 Zoutleeuw
KBO en BTW: BE 0862.553.494
Bankrekeningnummer: BE67 6302 2026 0787
Derdenrekeningnummer: BE04 6302 2501 7831

Mr. Niels Vansimpsen

Eénmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid – 2340 Beerse, Vrijwilligersstraat 43
KBO en BTW: BE 0680.874.375
Bankrekeningnummer: BE03 3630 1494 2484
Derdenrekeningnummer: BE48 6304 0439 9527

De advocaten van het kantoor zijn Belgische advocaten en lid van de Balie van de Provincie Antwerpen.

Onze advocaten zijn verzekerd onder de collectieve verzekering Beroepsaansprakelijkheid Advocaat afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe nv via de makelaar Vanbreda Risk & Benefits (polis LXX034899). De beroepsaansprakelijkheid is gedekt ten belope van een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval, zulks onder de voorwaarden van de polis.

De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de deontologische regels die u kan terugvinden op www.advocaat.be. Tevens gelden de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van de Balie van de Provincie Antwerpen (www.balieantwerpen.be).

De erelonen en kosten worden bij aanvang van het dossier besproken en zijn afhankelijk van de aard van de zaak, de urgentie, de complexiteit en de omvang daarvan.

Ingeval van klachten kan u terecht bij Mr. Jan Surmont (jan.surmont@surmont-advocaten.be | +32 14 614 006) of bij de Ombudsdienst in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies.